top of page

על מטאלגאייד

השם מטאלגאייד מורכב מהמילים מטאל, שהוא סוג של מוזיקה ו־Guid- מדריך, כלומר מדריך מטאל; ספר זה עוסק במוזיקת המטאל, התרבות שצמחה סביבה ומקורותיה. הספר יעסוק במטאל וכל פרק בו יעסוק בז'אנר בפני עצמו.

לספר יהיו נספחים שישלימו את הידע הנכתב בפרקים בידע בנושאים קרובים. לכותר זה יצורפו  שבעה DVDים (אחד לכל ז'אנר) בהם קליפים של שירים וקטעים מוזיקליים (שניים לכל סגנון גדול ואחד לכל תת־סגנון קטן, סה"כ כ־160 קליפים) להדגמת מוזיקת המטאל עליה כתוב. כן בכותר זה יהיו 60 דפי תמונות צבע דו־צדדיים. בנוסף יצורף פוסטר צבעוני.

הספר עוסק במוזיקה והתרבות שצמחה סביבה- מטאל. כאן כתבנו על הז'אנרים, הסגנונות והסצנות המוזיקליות במטאל; תוך מתן כלים, לקורא (גם הלא בקיא, ואף חסר המושג) להתמצא במושגים מהטרמינולוגיה של מוזיקה זו; תוך התמקדות והרחבה על ז'אנרים, סגנונות, וסצנות מוזיקליות במטאל. כל מושג ונושא במטאל יוסברו בהרחבה ובפירוט תוך התייחסות למוזיקה ומאפייניה ולכל מה שסביבה. בנספחים לספר זה עסקנו בתרבות המטאל שצמחה סביב המוזיקה הזו- המטאל, ובמאפיינים שלה.

מטאלגייאד המתכות הקסומות

תמונת אילוסטרציה באדיבות סטודיו Megadesign

bottom of page