top of page

על מוזיקה תרבות ואמנות בכלל

המטאל מהווה חלק אינטגראלי מהמוזיקה בכלל שהיא חלק בלתי נפרד מאישיותנו ותרבותנו, ומהיותנו בני אנוש. האמנות בכלל והמוזיקה בפרט היא חלק מעולמנו האישי, החברתי, התרבותי והאנושי. על המטאל שהנו זרם בתחום המוזיקה הפופולארית כתבנו כאן. כישראלים גאים, וחלקנו, כיהודים גאים, וחלקנו, כצאצאים לניצולי שואה, התייחסנו בחשיבות רבה למטאל בישראל.

מוזיקה תרבות ואמנות

תמונת אילוסטרציה באדיבות סטודיו Megadesign

bottom of page