top of page

בלדה אקוסטית

להקות ספיד ות׳רש כמעט שאינן מנגנות כלל בגיטרות אקוסטיות בהקלטות או הופעות. יוצאת מן הכלל Metllica שמשנות ה־90 מנגנת גרסאות אקוסטיות לשירים, גם למוקדמים שלה, מהתקופה שעדיין ניגנה ספיד מטאל והייתה חלק מסצנת הת׳רש.
ובנוסף נסייג גם שבשנים האחרונות Kreator מנגנת פתיחה לשיר שלה בגיטרה קלאסית ול־
Pantera קיימים ביצועים אקוסטיים לשירים שונים שלהם משנות ה־90, ולא רק בלדות וסמי בלדות.

bottom of page