top of page

American Power Metal

קיימות, מלבד באירופה, סצנות רבות של פאו׳ר מטאל- בברזיל ובארגנטינה, ביפן גם, אך החזקה ביותר היא הסצנה האמריקאית בארה״ב ובקנדה. יש הגורסים כי Manowar נחשבת מאז התמתנותה ב־1987 ללהקת הפאו׳ר האמריקאית הראשונה, אך היא למעשה להקת הבֿי ולא פאו׳ר, למרות השפעתה ע״י יצירת יסודות הסגנון, כגון פזמונים המנוניים במקהלה.
בניגוד לפאו׳ר מטאל האירופאי המושפע מהבֿי מטאל ומלהקות כמו
Iron Maiden ו־Judas Priest ולעיתים עם זיקה רבה אליו, מושפע הפאו׳ר מטאל האמריקאי משילוב של השפעות של להקות אילה ומצד שני מהשפעות אחרות מהמטאל
המסורתי- לגלאם כמו
Riot בחלק משיריה ו־Racer X (הכוללת גם השפעות של רוק מטאל) בצורה הרבה יותר קיצונית וגורפת.


להקות בולטות נוספות

Demons & Wizards , Onward,  Zanister , Cage וגם Phantom Lord
(להקות אלו אינן מושפעות מגלאם ומרוק מטאל בדכ').

 

bottom of page