top of page

חלוץ הת׳רש

Thrash מקור השם

המילה Thrash היא מילה מעולם הקומיקס המציינת צליל של הצלפת שוט. בשל הצליל המלוכלך של הסגנון והנגינה האגרסיבית והמהירה שנשמעה כמו מכת פטיש על ברזל נקרא הז׳אנר כך.

Thrash מקור השם

חלוץ הת׳רש מ־1975, שירם של Simptom of the UniverseBlack Sabbath, הוא למעשה שיר ספיד מטאל שמנוגן לאט {מבחינת ההרמוניות והקצב זהו ספיד מטאל בטמפו ממש איטי ולא ת׳רש אמיתי שהוא יותר כבד וברוטאלי. בשנות השבעים הם ניגנו מטאל איטי שממנו התפתח הדום.} ולא ממש ת׳רש (מבחינת הריפים שלו), בשני השליש הראשונים שלו ובשליש האחרון מתפתח למשהו אחר.
ניתן להזכיר שיר נוסף מ־1977, שירם של Dissident Aggressor-
Judas Priest היה גם הוא פורץ דרך בריפֿים וסולו ת׳רשיים, אך בעצם בגלל מאפייני ההבֿי מטאל זהו בעצם שיר הפאו׳ר/ת׳רש הראשון.

bottom of page