top of page

מבוא
כאן יובא הרקע להתרחשות באופן כללי...

הממלכה הגולה של האבירים

הרודנות לא נוצחה מאות בשנים והדקליונר גלה עם אבירות ואבירי, נזירות ונזירי, כמרות וכמרי, קוסמות וקוסמי הכנסייה של גָלַדוּן ושאר אנשי הממשל והצבא, הנאמנים לחרות והכבוד של הסדר הישן, והקים את ממלכת האבירים הגולה בעולם שסוע מלחמות בין חתולאיות היבשת הצפון מערבית לכלבאי היבשת הדרום מזרחית. כעת הממלכה מנוהלת ע"י הזוג המלכותי והם יורשיו. מדי יום נקבצים לוחמים בממלכה וכוחה גדל.

הגוף המחוקק בממלכה הוא הפרלמנט המורכב משני בתים- במקום הסנאט בית הלורדים הזמני כבית עליון (בו מתכנסים כל האצילים), ובמקום קונגרס הצירים קיים בית צירי העם כבית תחתון המיצג את אזרחי הממלכה ובו 1,200 צירים. הבדל זה מובנה בתיקון לחוקה.

הקשר בין ציי הכוכביה הנאמנים לפיקוד נחלש ולכן קשה להעביר את הצבא להילחם מחוץ לעולם ולהחזיר את הדקליון על כנו.

מבוא המתכות הקסומות
תמונה חופשית משיתוף קבצים מאתר Pixabay.

זמין בשבילכם לכל שאלה
ותגובה

אם אהבתם את מה שהיה כאן ואתם מעוניינים בתכנים דומים, או לשמור על קשר עם האתר ולהתעדכן מדי פעם,

אתם מוזמנים להרשמה כמנויים.

bottom of page