top of page

חלק מפרק לדוגמא

היררכיה בממשל

הממשל המרכזי בדקליון- דרגים ארגוניים

בממשלה והיא הזרוע המבצעת

| הדקליונר/הדקליונרית.

שלושת הואייסרויז.

Š שרים/שרות ובדרג זה גם קיימים עוד עשרה בעלי תפקידים צבאיים: (1) יו"ר מועצת הביטחון האוניברסאלית, (2‾10) יו"ר המטות המשולבים, ארבעת סגניו ומפקדי הזרועות בכוחות ההגנה הצבאיים.

‰ יועצים/עוזרים/שלישים מיוחדים לדקליונר, הנהלה כללית (גנרל מנג'מנט) מיניסטריאלית, ראשי רשויות מיניסטריאליות, ראשי נציבויות (נציבים/נציבות עליונים/ות); יו"רים של מועצות, מנהלי חטיבות ואגפים מיניסטריאליים/ות.

ˆ יועצי/עוזרי/שלישי שרים, מנהלי מחלקות ויחידות מיניסטריאליות, ראשי שירותים.   

‡ מנהלי ענפים ותחומים מיניסטריאליים.

† מנהלי מדורים מיניסטריאליים, ראשי דסקים.

הערה: ראשי לשכות יהיו 5 דרגות מתחת לבעל הדרגה, הדרגה הכי נמוכה שיש לה ראש לשכה היא †.

בפרלמנט והיא הזרוע המחוקקת

הצ'אנלור האלוהי/ הצ'אסלורין האלוהית בראש נשיאות הסנאט; Š סגניו/סגניותיו ויו"ר קונגרס הנבחרים ו־‰ סגניו/סגניותיו וראשי הוועדות.

ˆ ראשי ועדות־משנה, תת־ועדות, ועדות בין־משרדיות, ועדות אד־הוק.

‡ סנאטורים/סנאטוריות שאינם בעלי/בעלות־תפקידים מיוחדים בפרלמנט.

† צירים/צירות בקונגרס הנבחרים בפרלמנט.

„ עוזרים פרלמנטאריים/ עוזרות פרלמנטאריות. נציגים אורחים/ נציגות אורחות בפרלמנט.

בביהמ"ש העליון ובביהמ"ש לערעורים במערכת המשפט

נשיא/ת בית המשפט העליון.

Š סגן/ית נשיא/ת בית המשפט העליון ונשיא/ת בית המשפט לערעורים.

‰ שאר שופטי ושופטות בית המשפט העליון, סגן/ית נשיא/ת בית המשפט לערעורים.

cave-828604_1920.jpg

תמונה חופשית משיתוף קבצים מאתר Pixabay.

זמין בשבילכם לכל שאלה
ותגובה

אם אהבתם את מה שהיה כאן ואתם מעוניינים בתכנים דומים, או לשמור על קשר עם האתר ולהתעדכן מדי פעם,

אתם מוזמנים להרשמה כמנויים.

bottom of page