top of page

Horror Rock → Horror Metal

באמריקה  Alice Cooper בשנות השבעים המוקדמות שהשתייך לסצנה אך בתחילת העשור סווג בטעות כגְלֶאם רוק, את היסודות המוזיקליים הוא פיתח עם להקתו בשם זה כבר בסוף שנות השישים. באמצע שנות השבעים הוא לקח לכיוון קיצוני הופעה  בימתית ודימויים חזותיים הלקוחים מסרטי איימה ומכאן בא שם הסגנון- רוק איימה.

בהופעתו התיאטרלית והאפלה הוא כלל מוטיבים של מוות ודם, הוא התלבש לשם הצגת דמותו הבימתית בחליפת עור שחורה, חבש מגבעת צילינדר ואחז בידו שוט, הופיע עם נחש חי כרוך על צווארו, התאפר באיפור כבד במוטיבים שחורים על רקע פניו הצבועות בלבן, על הבמה הופיעו רקדנים, רקדניות ובובות של מפלצות, הדמות שגילם הוצאה להורג  ע"י מכונות עינויים כגון גיליוטינה וכיסא חשמלי.  דימויים חזותיים אלה השפיעו על הגל החדש של ההבֿי מטאל הבריטי ובמיוחד על   Mercyful Fate וגם על סולנה  King Diamond בקריירת הסולו שלו. למעשה סגנונו של  King Diamond  נקרא  Horror Metal, כלומר-  מטאל איימה.  King  Diamond  השפיע על הדימויים החזותיים וההופעה של הבלק מטאל. האיפור, התיאטרליות ומוטבי האימה השפיעו מאוחר יותר על  White Zombie  וסולנה  Rob Zombie  גם בקריירת הסולו שלו, אלא שהם היו NuMetal ולא  Horror Metal.

bottom of page