top of page

Industrial Thrash

להקות פוסט ת׳ראש שילבו מאפיינים של אינדאסטריאל מטאל עם ת׳רש כבר זמן מה. עקב הצלחת האינדאסטריאל מטאל חיפשו להקות ת׳רש ידועות שיתופי פעולה בהפקה עם אמני מוזיקה תעשייתית ונעשו מספר רימיקסים ע״י אמני מוזיקה תעשייתית לתקליטים של להקות ת׳רש וספיד כמו של

egadeth, Sepultura ו־Anthrax.
הת׳רש התעשייתי הוא בעצם שילוב של ספיד מטאל, ת׳רש או גרוב מטאל עם כלים אלקטרוניים כמו מכונות תופים וסינתסיייזרים, בדגש על סאונד לא טיבעי ומכני.
הוא הוביל ל־
Industrial Deth, אך על כך בפרק אחר.
על מאפייני המוזיקה התעשייתית ובעיקר המטאל התעשייתי ניתן לקרוא
בפרק 3 דום ומטאל גותי ותעשייתי_Industrial Metal.

bottom of page