top of page

Italian Power Metal

אחת הסצנות הפוריות היא סצנת הפאו׳ר מטאל האיטלקית, המתאפיינת במלודיות, לעיתים קלאסיות, בכתיבת שירים עם גוון פרוגרסיבי בעלי ליריקה פנטסטית עד מאוד, בזימרה מואצת המתבצעת בטונים גבוהים במיוחד אך המאפיין העיקרי שלה הוא המהירות הגבוהה שאינה פוגעת במלודיה. מוכר גם כפאו׳ר מטאל מלודי. הפריצה הגדולה של תת־סגנון זה אירעה בשנות התשעים המאוחרות ושניים מהלהקות הבולטות בו הן Labyrinth ו־ Domine (שלמרות שבמקורה באה משוודיה מנגנת בסגנון).

bottom of page