top of page

Operaic Metal

רוב להקות המטאל הסימפֿוני משתמשות בזמרת סופרן אופראית כסולנית ולכן נקראות להקות מטאל אופראי. Therion ו־Nightwish עם זמרת האופרה Tarja Turunen {יש להגות את שמה טארייה טְרוּנֶן כי ה־j בשמה בפֿינית מבוטאת כ־י
עיצורית (לא אם קריאה) בעברית.} (וגם בקריירת הסולו שלה עם הרכב משלה), עד שהוחלפה ב־
Anette Olzon (לשעבר Bening) והלהקה אינה אופראית יותר, אך החלפתה ב־Floor Jansen {שמה נהגה פֿלורי יאנסן כי, גם במקרה זה, ה־j בשמה, הפעם בהולנדית, מבוטאת כ־י עיצורית (לא אם קריאה) בעברית.} ההולנדית, מאוחר יותר, החזירה את הלהקה להיות אופראית שוב.

bottom of page