top of page

Orchestral Metal

חלק מהלהקות משתמשות לתזמור בכלים של המוזיקה הקלאסית ואף בתזמורות סימפוניות שלמות, ולא רק בכמה נגנים אורחים, בהקלטות ו/או הופעות, הפקות ענק יקרות ביותר המחברות בין המוזיקה הקלאסית למטאל ובין שני הקהלים.

bottom of page