top of page

Scandinavian Power Metal

סצנה זו היא מעיין תערובת של שני הקודמות. תת־סגנון זה (השבדי) הוא לרוב יותר מחוספס ופחות תלוי מהירות מהאיטלקי, עם זאת פחות הד בֵּאנגר (= Head banger, כלומר- נותן בראש) מהגרמני. בדרך כלל משתמשים בסאונד גיטרות של מטאל דיסטורשן פריך ומבריק. שלושת הלהקות המובילות בסצנה הן HammerFallCryonic Temple וגם Sabaton, שהיא להקה שבניגוד ללהקות אחרות בסגנון שרה על מלחמות אמיתיות והסטוריה של המאה העשרים והלאה. מוקדם יותר הייתה שייכת לסצנה גם Lost Horizon.

bottom of page