top of page

Sword Heavy Metal

מטאל חרבות הוא כינוי ציני, לעיתים, ואפילו משמש ככינוי גנאי ללהקות פאוֶ׳ר והבֿי מטאל העוסקות בפנטזיה, אגדות ועלילות גיבורים, אבירים ודרקונים, ימי הביניים והעולם העתיק, שעל־פי רוב מופיעה חרב בלוגו שלהם ולעיתים קרובות הם מצטלמים עם חרבות.

נמתחת עליהן ביקורת כי הם עוסקים בלרוץ עם חרבות במקום לעשות מוזיקה, וכי ההיבט החזותי ויחסי הציבור והפרסום חשוב להם יותר מהשקעה אמיתית במוזיקה.

bottom of page