top of page

מאמרים נוספים

כאן יופיעו מאמרים שעוסקים בצדדים האחרים של המטאל מז'אנרים, סגנונות וסצנות מוזיקאליות, כמו למשל מונחים ומושגים. המטרה לעשות להם הפניות מתוך ה”ערכים לדוגמא“, במקום בו מוזכר מונח או מושג בערך מסויים.
גם כן יופיעו מאמרים ממקומות אחרים בספר ומחוץ לו.
למשל, ברצוני לפרסם מאמרים על סצנות תרבותיות

(של מעריצים) והקשר שלהן לסצנות מוזיקליות
(של מוזיקאים ולהקות) ומקומם של מועדוני המעריצים.

רשימת המאמרים

 1. הקדמה לקריאה

 2. על מטאלגאייד לקריאה

 3. מטאל מוזיקה ותרבות לקריאה

 4. על מוזיקה תרבות ואמנות בכלל לקריאה

 5. מאפיינים מוזיקאליים של המטאל לקריאה

 6. הכלים ברוק ובמטאל לקריאה

 7. הסַאוּנד במטאל לקריאה

 8. טכניקות נגינה במטאל לקריאה

 9. הקול והזמרה במטאל לקריאה

 10. מקור השם לקריאה

 11. סרטי מטאל לקריאה

 12. אופרת מטאל לקריאה

 13. הופעת מטאל לקריאה

 14. ריקודי ומחוות מטאל לקריאה

 15. מופתיותה של מוזיקת המטאל לקריאה

 16. שליליות ואלימות במטאל לקריאה

 17. כתיבת מטאל לקריאה

להקות רוק קלאסי

תמונה חופשית משיתוף קבצים מאתר Pixabay.

זמין בשבילכם לכל שאלה
ותגובה

אם אהבתם את מה שהיה כאן ואתם מעוניינים בתכנים דומים, או לשמור על קשר עם האתר ולהתעדכן מדי פעם,

אתם מוזמנים להרשמה כמנויים.

bottom of page