top of page

ערכים לדוגמא

כאן יופיעו הערכים מתוך ששת פרקי הספר. הערכים עוסקים בתתי־זאנרים, העיקריים שבהם הם סגנונות גדולים והמשניים שבהם הם תתי־סגנונות קטנים; מלבד זאת יהיו ערכים קטנים יותר שיעסקו בסצנות שעיקר מאפייניהם אינם מוזיקליים ייחודיים, אלא מבחינת נושאי מילות השירים ומבניהן מחד ומהבחינה החזותית מאידח.

חלק מהערכים יעסקו בסצנות מוזיקליות מקומיות (בערים מסוימות) או אזוריות (במדינות או ארצות או יבשות מסוימות). בסצנות תרבותיות, סצנות של מעריצים, לא נעסוק כאן אלא במקומות אחרים מכיוון וסצנות אלה אינן סצנות של מוזיקאים, ראה: מאמרים נוספים.

זרם המטאל מגוון ומכיל סגנונות וז'אנרים רבים. דף זה הינו אינדקס של ז'אנרים וסגנונות בזרם המטאל והמטרה להפוך את ראשי הפרקים שבו להפניות לערכים על ז'אנרים וסגנונות אלה. מטרתי היא להפוך את ראשי הפרקים האלה להפניות לערכים לדוגמא בהם יינתן פירוט הסגנונות  בז'אנר או הסבר על הסגנון האמור.

זמין בשבילכם לכל שאלה
ותגובה

רשימת ז'אנרים, סגנונות וסצנות במטאל

concert-1150042_1920.jpg

 תמונה חופשית משיתוף קבצים מאתר Pixabay.

הבאתי כאן את 174 תתי־הזאנרים או הסגנונות במטאל כפי שהם מובאים בספר. תתי־ז'אנרים עיקריים או סגנונות גדולים כתבתי בכתב מודגש ומוגדל; תתי־ז'אנרים משניים או תת־סגנונות קטנים כתבתי בכתב מודגש ומוקטן. להלן הרשימה לפי הפרקים בהם הם מופיעים בספר. חלק מהסגנונות אינם טרוּמטאל ויסומנו בכוכבית*, חלקם כל אינו נחשב למטאל אלא למקורות המטאל שהם רוק למיניהם ויסומן בשתי כוכביות**, לעומת זאת השאר שהם טרומטאל ממש לא יסומנו כלל. קיימים סגנונות: מלודיים, טכניים, אווירתיים, ברוטאליים וגולמיים בכל ז'אנר כמעט.

בפרק 1 הסגנונות ותתי־הז'אנרים:

במטאל 23 ז'אנרים אותם חילקתי בין 6 פרקים:

בפרק 1 הז'אנרים
 1. הגל הראשון של המטאל  לעיון

 2.  הארד רוק מטאלי לעיון

 3. הבֿי מטאל  לעיון

 4. גלֶאם מטאל, פופ מטאל לעיון

 5. פּרוג מטאל  לעיון

 6. פאו'ר מטאל  לעיון

 7. גראנג' מטאל, פּאנק מטאל  לעיון

 8. מטאל סימפוני  לעיון

בפרק 2 הז'אנרים

 1. ספיד מטאל  לעיון

 2. ת'רש  לעיון

 3. גרוב מטאל  לעיון

בפרק 3 הז'אנרים
 1. דום  לעיון

 2. מטאל גותי  לעיון

 3. מטאל תעשייתי  לעיון

בפרק 4 הז'אנרים
 1. בלק  לעיון

 2. אוונגרד מטאל, אקספרימנטל מטאל  לעיון

 3. מטאל ויקינגי  לעיון

 4. פֿולק מטאל  לעיון

בפרק 5 הז'אנרים
 1. דת', ברוטאל  לעיון

 2. גראיינדקור  לעיון

בפרק 6 הז'אנרים
 1. פֿאנקי מטאל (ראפּ מטאל)  לעיון

 2. נוּמטאל = מולקור, מטאל אלטרנטיבי  לעיון

 3. מטאלקור  לעיון

 

 1. Psychedelic Blues Rock** לקריאה וצפיה

 2. First Wave of (Heavy) Metal* לקריאה וצפיה

 3. Proto Doom לקריאה וצפיה

 4. Horror Rock** לקריאה

 5. Horror Metal לקריאה ולצפיה

 6. Space Rock* לקריאה ולצפיה

 7. Space Metal לקריאה

 8. Rock Metal* לקריאה וצפיה
 9. Rock Metal since the 80'S* לקריאה
 10. Soul Metal = Bluesie Hard Rock* לקריאה וצפיה
 11. N.W.O.B.H.M. לקריאה וצפיה

 12. Heavy Metal לקריאה וצפיה

 13. Country Metal* לקריאה
 14. Glam Metal* לקריאה וצפיה
 15.  לקריאה *המנוני מטאל פופיים
 16. Pop Metal* לקריאה וצפיה
 17. Hair Metal* לקריאה
 18. Metal'N'Roll* לקריאה וצפיה
 19. Hard Glam Metal*  לקריאה
 20. Retro Glam Metal*  לקריאה
 21. Retro Hair Metal*  לקריאה
 22. Progressive Metal לקריאה וצפיה
 23. Progressive Rock/Metal  לקריאה

 24. Symphonic Progressive Metal  לקריאה

 25. Power/Progressive לקריאה

 26. Power Metal לקריאה וצפיה

 27. Fantasy Metal = Warrior Metal לקריאה

 28. Sword Metal לקריאה

 29. Teutonic Power Metal  לקריאה

 30. Melodic Power Metal  לקריאה

 31. Scandinavian Power Metal לקריאה

 32. American Power Metal לקריאה

 33. Power/Speed לקריאה וצפיה

 34. Power/Thrash לקריאה וצפיה

 35. Power/Grove לקריאה

 36. FlowerCore לקריאה וצפיה

 37. Fusion = Jazz Metal לקריאה

 38. InstruMetal לקריאה וצפיה

 39. NeoClassic Metal לקריאה וצפיה

 40. Grange Metal* לקריאה וצפיה 
 41. Punk Metal = Skate Punk* לקריאה וצפיה
 42. Symphonic Metal  לקריאה

 43. Epic Symphonic Hollywood Metal לקריאה וצפיה

 44. Orchestral Metal לקריאה

 45. Operaic Metal לקריאה וצפיה

 46. Chamber Metal לקריאה וצפיה

 47. Soft Metal* לקריאה וצפיה

 48. Light Metal* לקריאה

 49. Semi-Ballad לקריאה וצפיה

 50. Power Ballad* לקריאה וצפיה

 51. Acoustic Ballad* לקריאה וצפיה

 52. Symphonic Metal Ballad* לקריאה וצפיה

בפרק 2 הסגנונות ותתי־הז'אנרים:
 1. Origin of Thrash = Slow Paste Speed Metal לקריאה וצפיה
 2. Punk Thrash* לקריאה וצפיה
 3. Crossover*  לקריאה וצפיה
 4. Speed Metal לקריאה וצפיה
 5. Melodic Speed Metal לקריאה וצפיה
 6. Speed/Thrash לקריאה וצפיה
 7. (Old School) Thrash Metal לקריאה וצפיה
 8. Melodic Thrash Metal לקריאה וצפיה
 9. Post Thrash לקריאה וצפיה
 10. Groove Metal לקריאה וצפיה
 11. Industrial Thrash לקריאה
 12. Retro Thrash = Neo Thrash לקריאה וצפיה
 13. Retro Speed = Neo Speed לקריאה
 14. Semi-Ballad לקריאה וצפיה
 15. Acoustic Ballad* לקריאה וצפיה
בפרק 3 הסגנונות ותתי־הז'אנרים:​​
 1. Doom
 2. Trad Doom
 3. Epic Doom
 4. Atmospheric Doom
 5. Stoner
 6. Sludge
 7. Sludge/Stoner
 8. Southern Metal
 9. DoomDeath
 10. Funeral Doom
 11. Drone Metal
 12. Gothic Doom
 13. Gothic Metal
 14. N.W.O. Skandinavian Gothic Metal
 15. Symphonic Gothic Metal
 16. Extream Gothic Metal
 17. Soft Gothic Metal
 18. Gothic Rock/Metal
 19. Alternative Goth Metal
 20. Industrial Metal
 21. Power Ballad*
 22. Acoustic Ballad*
 23. Goth Metal Ballad*
בפרק 4 הסגנונות ותתי־הז'אנרים:​​
 1. Shock Rock*/**
 2. Proto Black Metal
 3. Row Black Metal
 4. UnBlack
 5. Bestial War Metal
 6. Black'N'Roll
 7. Industrial Black
 8. Post Black
 9. Blackgaze
 10. BlackenedDeath
 11. BlackenedThrash
 12. BlackenedGrined
 13. BlackenedCrust
 14. Melodic Black Metal
 15. Symphonic Black Metal
 16. Gothic Black Metal
 17. Dark Metal
 18. BlackenedDoom
 19. Depressive Black
 20. Atmospheric Black
 21. AvantMetal
 22. ExperiMetal
 23. Fusion = Jazz Black
 24. Pagan Metal
 25. Viking Metal
 26. Viking/Folk Metal
 27. Folk metal
 28. Medieval Metal
 29. Eastern European Folk Metal
 30. Celtic Metal

 31. Pirates Metal

 32. Latin Metal

 33. Central American Folk Metal

 34. Tribal Metal

 35. Middle Eastern DoomDeath

 36. Middle Eastern Progressive Metal

 37. Middle Eastern Rock/Metal

 38. Mesopotamian Black = Middle Eastern Black Metal

 39. Mediterranean Metal

 40. Middle Eastern Power Metal

 41. Yiddish Metal

 42. Kawaii Metal = Idol Metal

 43. Mongolian Metal

 44. מטאל הודי

 45. Māori Metal

 46. Power Ballad

בפרק 5 הסגנונות ותתי־הז'אנרים:
 1. (Old School) Death Metal
 2. Death/Thrash

 3. Industrial Death

 4. Technical Death = Progressive Death

 5. Swedish Melodic Death = MeloDeath

 6. Symphonic Death

 7. Death'N'Roll

 8. Brutal Death Metal

 9. Gore Metal

 10. Slam

 11. GrindCore

 12. GrindPunk*

 13. GrindDeath

 14. Politically Grind

 15. VP Grind

 16. PathoGrind

 17. GoreGrind

 18. PornGrind

 19. CaproGrind = ShitGrined

 20. GoreNoise

 21. NoiseGrind

 22. CyberGrind

 23. Power Ballad

בפרק 6 הסגנונות ותתי־הז'אנרים:
 1. Funky Metal = Rap Metal*
 2. FunkCore*

 3. RapCore*

 4. NuMetal = MallCore*

 5. Alternative Metal*

 6. MetalCore

 7. MelodiCore

 8. MathCore

 9. DeathCore

 10. Technical DeathCore

 11. Symphonic DeatCore

 12. Djent = ProgCore

 13. N.W.O.A.M.*

 14. BritCore*

 15. Power Ballad*

אם אהבתם את מה שהיה כאן ואתם מעוניינים בתכנים דומים, או לשמור על קשר עם האתר ולהתעדכן מדי פעם,

אתם מוזמנים להרשמה כמנויים.

bottom of page